image image
สำหรับสถานศึกษา และสำนักงาน กศน. จังหวัด 
ประกาศผลสอบ คลิกที่นี่
สำหรับผู้เข้าสอบ
ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษา คลิกที่นี่
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 02 281 6346 ต่อ 315-6, 02 282 2853, 02 282 1895